#شعر_فا_طمیه

شد حرمت بیت خدا شکسته

خاکم به سر ، این در چرا شکسته


آل کسا در این سرا چو جمعند

شد حرمت آل کسا شکسته


مرآت حق نماست قلب آنان

سنگ جفا ، آئینه ها شکسته


این در چو قبله گاه جبرئیل است

باب حریم کبریا شکسته


اینجا ملک اذن ورود گیرد

از چیست باب این سرا شکسته؟


چون خانه ی مولود کعبه اینجاست

شد حرمت بیت خدا شکسته


این خانه بیت رحمت الهی ست

دشمن چرا این باب را شکسته


مابین این دیوار و در خدایا

آئینه احمد نما شکسته


زهرا بُوَد چون بضعه ی پیمبر

زین ضربه صدر مصطفی شکسته


از کشتن ششماهه محسن او

قلب علیّ مرتضی شکسته


بر سینه دست غم چگونه کوبد؟

چون سینه ی صاحب عزا شکسته

/ 0 نظر / 56 بازدید