اردوی راهیان نور-مصطفی کاوند

شهدا شرمنده ایم...

شرمنده ایم که گوشمان با صدای موسیقی بیگانه پر بود و صدای گریه های فرزندانِ چشم انتظار شما را نشنیده ایم...

شرمنده ایم که سیاهی چادر نداشته یمان از سرخی خون شما برنده تر نبود .

یکی از مهمترین جاها در این سفر منطقه ای به نام نهر خیّن بود .

در این منطقه فهمیدم که ما هیچ کاری برای سپاس گذاری برای این مردان از دستمان بر نمی آید و فقط میتوانیم بگوییم :

شهدا شرمنده ایم .
/ 0 نظر / 86 بازدید